Kalendarium för Medlemmar

Detta Kalendarium innehåller datum under 2021 som är viktiga att känna till för Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar samt datum för aktiviteter som riktar sig till dessa.

Viktiga datum

1 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

29 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

3 juli klockan 10:  Årsmöte  
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finns i Skärgård Nr 104.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.

1 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

Aktiviteter

9 maj: Museivärdsmöte  
Plats: Museet, Stavsnäs

augusti: Museivärdsresa
Se separat inbjudan.

september: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 18 januari klockan 10, Museet, Stavsnäs

Lördag 22 februari klockan 10, telefonkonferens

Lördag 4 april klockan 10, telefonkonferens

Söndag 30 augusti klockan 10, Museet, Stavsnäs

Kalendarier för år som gått

Medlemmar 2011
Medlemmar 2012
Medlemmar 2013
Medlemmar 2014
Medlemmar 2015
Medlemmar 2016
Medlemmar 2017
Medlemmar 2018
Medlemmar 2019

Medlemmar 2020