Kalendarium för Medlemmar 2016

Detta Kalendarium innehåller datum under 2016 som är viktiga att känna till för Föreningen Skärgårdsmuseets medlemmar samt datum för aktiviteter som riktar sig till dessa.

 

Viktiga datum

1 februari: Manusstopp för Skärgård, vårnumret

28 februari: Motioner och propositioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda

23 april klockan 14:  Årsmöte
Dagordning, Verksamhetsberättelse och Årsredovisning finns i Skärgård Nr 92.
Revisionsberättelsen och Valberedningens förslag delas ut vid mötet.
Årsmötet föregås av ett föredrag, se Kalendarium för Stavsnäs

1 september: Manusstopp för Skärgård, höstnumret

 

Aktiviteter

21 maj klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

6 augusti: Museivärdsresa till Runmarö
INSTÄLLD!

10 september klockan 10-12: Museivärdsmöte
Plats: Museet, Stavsnäs

 

Styrelsemöten

Då medlemmar kan vara intresserade av att veta när styrelsemötena är så publiceras mötesordningen här.

Lördag 20 februari klockan 10, Museet, Stavsnäs
Söndag 10 april klockan 15, Museet, Stavsnäs
Lördag 23 april efter årsmötet, Konstituerande möte
Fredag 20 maj klockan 17, Museet, Stavsnäs
Fredag 1 juli klockan 17, hos Gunilla Wollin
Lördag 3 september klockan 10, Museet, Stavsnäs
Söndag 23 oktober klockan 15, Museet, Stavsnäs

 

 

Sidan reviderad 2016-12-31