Basutställningar

Entréplanet

Vår museibutik i entréhallen är delvis inredd som en gammal handelsbod. Innanför entréhallen finns en vägg där vi berättar handelsbodshistoria i allmänhet och Byrströms vid Stavsnäs Sommarhamn i synnerhet. Mitt emot står det att läsa en del om museets historia. I ett angränsande rum finns ett kök med föremål från Långviksskär.

Till vänster innanför entrén finns den stora hallen för specialutställningar.

Båthallen

Några trappsteg ner från entréplanet finns vår s.k. båthall. Här finns föremål och berättelser om fiske och jakt, lotsväsendet, kommunikationsmedel (från motorer till optisk telegraf), båtbyggeri och skärgårdsjordbruket. Ett urval av bilder från vårt fotoarkiv visas på skärmar.

Lotsbåt från Sandhamn

Ovanvåningen

Om båthallen mestadels beskriver männens värld (även om kvinnorna deltog i såväl jordbruk som fiske) så är ovanvåningen kvinnornas och barnens räjonger. Här finns vår textilavdelning med kläder, bonader och redskap för vävning samt ull- och linberedning. Ett stort antal hushållsföremål som isskåp, sockerskrin och potatiskvarn finns i köksdelen.

Mellan köksdelen och textilavdelningen finns skolan. Möblerna och läromedlen är ärvda från Djurö, Nämdö, Stavsnäs och Runmarö gamla skolor och här får besökande barn provsitta i bänkarna och rita på griffeltavlorna. En och annan kanske hamnar på skambänken längst bak. På en anslagstavla visas skolfoton från gångna tider.

I en hörna visas barnens vardag med arbete i gistgården och lek med trähästar. Konstnären Eva-Lis Helmer har återskapat ett av barnen från Axel Sjöbergs fotografier som en docka i naturlig storlek.

Bortanför galleriet, där en av specialutställningarna huserar, finner man sommargästen, en välkommen extrainkomst för många skärgårdsbor vare sig man hade hus att hyra ut eller om man tog emot tvätt.