ur Arkiven

Utvalda

ur Gästboken 2019

Vi tackar alla gäster som har skrivit i vår gästbok under 2019. Namnen är borttagna eftersom vi inte har möjlighet att be om tillstånd till publicering.

29/6 Invigning av årets utställningar 2019: Tack för fin guidning och en fantastisk utställning [Namn] Tack för fin utställning om rysshärjningar och vänligt bemötande! [Namn] Bra jobbat. En verkligt sevärd utställning. [Namn]

Fortsätt läsa ”ur Gästboken 2019”

Övervåningen

På övre planet visas kvinnornas och barnens värld

Om båthallen beskrev männens värld, även om kvinnorna deltog i såväl jordbru­ket som fisket, så var det övre planet i huvudsak kvinnornas och barnens värld. På övre planet finns en textilavdelning med kläder, bonader och redskap för ull- och linberedning och för vävning. Det finns också en gammal byskola, ett byskomakeri, ett skär­gårdshushåll med gamla husgeråd, ett referens­bibliotek, ett uthyrningsrum för sommargäster och ett galleri som visar konst och litteratur med skärgårdsanknytning. 

Båthallen

I Båthallen visas männens värld 

Några trappsteg ner från entréplanet finns Skärgårdsmuseets ”båthall”. Den var männens värld förr, även om kvinnorna hjälpte till och kunde det mesta när det gällde båtar och fiske. Men det fanns också kvinnor som själva bedrev fiske, t ex Lars Westerbergs farmor Edla. Från 1878 hade hon som 18-åring egen båt och hjälp av en 13-årig piga vid siklöjefisket i Kummelnäs. Edla var enda barnet och fadern var sjuklig, så det fanns nog ingen annan råd. I boken Fisket och dess män finns också något exempel på bror och syster som fiskar tillsammans. Endast jak­ten var helt förbehållen männen. 

Förutom båtar finns det i båthallen föremål och berättelser om skärgårds­jordbru­ket, jakt, fiske och sjöfart. Det handlar också om lotsväsendet och kom­munika­tion.

ur Gästboken 2015

Det är alltid lika roligt att läsa våra besökares omdömen i vår gästbok. Nedan är ett urval av de som skrivits under 2015. Namnen är borttagna eftersom vi inte har möjlighet att be om tillstånd till publicering, men vi hoppas att det var OK att fotografera av den fina teckningen från 23 juli.

5/5: Tack för mycket intressant visning av det fina skärgårdsmuseet! [Namn]

Fortsätt läsa ”ur Gästboken 2015”

Folkskollärarinnan Anna Maria Olsson

Nedanstående text är ett kort utdrag ur en artikel med rubriken En berättelse kring ett skolfoto av Eva-Christina Söderman publicerad i Nr 91, November 2015.


 

Anna Maria Olsson 1923

Den 1 augusti 1915 sammanträdde Värmdö kyrko- och skolråd i sockenstugan. Under den första paragrafen står att läsa: ”Till vikarierande folkskolelärarinna vid Vindö fasta folkskola i Wermdö skoldistrikt för Höstterminen 1915 utsåg skolrådet utexaminerade folkskolelärarinnan Anna Maria Olsson, som senast tjänstgjort som vikarie vid folkskolan i Örnsköldsvik.”

I Anna Maria Olssons ansökningshandlingar från juni samma år står att läsa att hon var född i Österåker den 28 juni 1892.   […]  Genom fadern hade Anna Maria koppling till Skaft på vars marker Vindö skola är belägen, han var oäkta son till pigan Wilhelmina Severin.  […]

Efter sju år, i mars 1922, behandlar Värmdö kyrko- och skolråd återigen lärarposten vid Vindö skola. Anna Maria Olsson har sagt upp sig med anledning av sitt förestående giftermål. ”Skolrådet beviljade denna ansökan under tacksam erinran om lärarinnan Maria Olssons plikttrohet, skicklighet och nit, som hon städse ådalagt under dessa nära sju år, som hon tjenstgjort vid Vindö skola till församlingens synnerliga belåtenhet.” Något måste dock ha hänt med giftermålsplanerna för två månader senare har Anna Maria Olsson bett att få återta sin avskedsansökan och detta beviljade skolrådet. […]


 

Hur det gick med hennes giftermål och mer om vilka elever hon hade under läsåret 1922-23, vad schemat innehöll, hur elevernas slutbetyg såg ut och mer därtill finns att läsa i den femsidiga artikeln i Skärgård.

Publicerat 10 januari 2016

 

 

ur Gästboken 2014

Här är några av de kommentarer som skrivits i vår gästbok under 2014.
Namnen är borttagna eftersom vi inte har möjlighet att be om tillstånd till publicering.

29/3 (Stockholms läns Hembygdsförbunds årsmötesutflykt:
Tack för trevligt besök. [Namn]
Hit kommer jag gärna tillbaka! [Namn]
Hit kommer vi flera gånger. [Namn]

Fortsätt läsa ”ur Gästboken 2014”