Från fiskeskär till fritidsreservat (Del III)

Nedanstående lista är ett utdrag av händelser och är hämtad från ett antal artiklar med rubriken FRÅN FISKESKÄR TILL FRITIDSRESERVAT – Några fakta och årtal kring Stockholms Skärgård av Göran A. Sjöberg. Dessa publicerades i Nr 4, Juni 71 till och med Nr 11, Nov. 75.

Denna delartikel behandlar 1800-talet.

1808
Inrättas en optisk telegraflinje Stockholm – Vaxholm – Furusund – Gävle – Åland.

1820
Bruket att på juldagsmorgonen smycka gravarna på Värmdö kyrkogård med brinnande ljus sker för  första gången för att hedra prosten Blombergs minne.

1827
Gustafsbergs porslinsfabrik anläggs.

1830-talet
Bondeseglationen friges och fraktfarten i skärgården tar fart. Höjdpunkten är nådd på 1870-80-talen.

1831
Sälfångsten i norra skärgården uppgår till 2000-3000 sälar.
Öregrunds rådhus byggs.

1832
Läggs en flottbro över Skurusundet. Tidigare färdades man med färja.

1834
Muskö kanal läggs igen.

1839
Kronan inköper Landsorts fyr och förser den med lanternin.

1839
Ångsluparna »Bellman» och »Drottningholm» börjar att göra regelbundna turer ett par gånger i veckan till Vaxholm, Gustafsberg och Dalarö.

1850-talet
En fjärdedel av strömmingen som fiskas säljs främst på grund av de förbättrade kommunikationerna.

1850
Invigdes Utö kyrka.

1851
Fick Vaxholm dagliga ångbåtsturer.

1852
Det gamla hamnskrået upphävdes och den nya Fiskeristadgan utfärdas.
Kronans hamnrätt och den yttre skärgården börjar säljas på auktioner.
Elias Sehlstedt kommer till Sandhamn som tullinspektör.

1865
Dalarö och Stavsnäs får dagliga båtförbindelser och Sandhamn ett par gånger i veckan.

1869
Stockholm får ett nytt huvudinlopp i och med att segelleden Oxdjupet öster om Rindön börjar användas. Oxdjupet har sedan flera gånger muddrats.

1870
Reguljära postturer med ångbåt Grisslehamn – Åland påbörjas.

1874
Fyren på Svenska Högarna byggs. Tidigare hade flera kummel blivit resta där.

1876
Nämdö kyrka byggs.

1879
På Norrnäs (Värmdö) startas en fiskeriskola.
»Stockholms läns kalender»utkommer.

1879
Gruvdriften på Utö stoppades och därmed var det slut på en tradition som hade anor sedan vikingatiden.

1882
Sandhamn får ny fyr och Korsö släcks.

1897
Finns ca 500 ångbåtsbryggor i skärgården. Ca 20 000 stockholmare flyttar till landet på sommarnöje.