Från fiskeskär till fritidsreservat (Del II)

Nedanstående lista är ett utdrag av händelser och är hämtad från ett antal artiklar med rubriken FRÅN FISKESKÄR TILL FRITIDSRESERVAT – Några fakta och årtal kring Stockholms Skärgård av Göran A. Sjöberg. Dessa publicerades i Nr 4, Juni 71 till och med Nr 11, Nov. 75.

Denna delartikel behandlar 1700-talet.

1704
Lät Tessin d.y. rensa upp Baggensstäket till ett djup av 2,4 meter.

1714
Nyvarp på Vämdö blir länsmansboställe.

1714-17
Många flyktingar kommer till skärgården från de svenska besittningarna på andra sidan Östersjön.

1719
Ryskt våldståg genom skärgården. Värst drabbat blev Värmdö skeppslag. Där plundrades och brändes Boo kyrka, Djuröprästens gård i Fjällsvik [Vindö], 24 säterier, 107 hemman och 39 torp. Allt som allt drabbades och förstördes 7 städer, 10 stora bruk, 100-tals säterier och gårdar. Totalt blev över 20 000 personer hemlösa.

1720
Sundby herrgård uppfördes.

1722
Utfärdas förordning och taxa för roddare.

1728
Beordrades tullinspektörerna i Vaxholm, Sandhamn och Dalarö högsta verksamhet till följd av smittorisk från utlandet.

1734
En kanal tillkommer vid Muskö.

1735
Fredriksborgs fästning vid Vaxholm är färdig. Den ansågs då som starkast i Europa.

1738
Örskärs fyr byggs i sten efter ritningar av arkitekt  C Hårleman.

1739
Finns tolv kronohamnsfisken och åtta hamnfisken.

1743-44
Ryska trupper inkvarteras på Värmdö.

1748
Ny lotstaxa stadfästs. På sträckan Stockholm – Vaxholm var lotspenningen för ett fartyg som gick 10 fot djupt 6 daler till kronan och 4 till lotsen.

1751
Rullan över Stockholms stads lotsar upptar 17 lotsar, 21 drängar och 13 lärlingar. Av dessa bodde 31 stycken på Runmarö.

1752
Sandhamns tullhus byggdes.

1758
Båken på Arholma byggs.

1767
Beslöt sockenstämman på Värmdö att ”enklare seder” skulle införas vid samkväm och gillen. Här stadgades bl a att endast fyra rätter mat skulle serveras och gästerna skulle resa hem redan andra dagen.

1768
Arholma fyr anläggs.

1768
Möja kapell uppfört i Berg.

1777
De nedgrävda skeppsankarna i sandhamn omtalas i en lotsrulla. Ankarna som användes för förtöjning torde ha ditlagts kring mitten av århundradet.

1790
Anmärkningar framförs på den följd av bomkedja livsfarliga passagen genom Baggensstäket.

1796
Edelcrantz optiska telegraf tages i bruk på linjen Stockholm – Grisslehamn – Åland.

 

fortsättning följer…