Från fiskeskär till fritidsreservat (Del I)

Nedanstående lista är ett utdrag av händelser och är hämtad från ett antal artiklar med rubriken FRÅN FISKESKÄR TILL FRITIDSRESERVAT – Några fakta och årtal kring Stockholms Skärgård av Göran A. Sjöberg. Dessa publicerades i Nr 4, Juni 71 till och med Nr 11, Nov. 75.

Denna delartikel behandlar tiden fram till 1700.

omkr. 2300 f Kr
Boplatser minst 25 meter över havet bl.a. i Södertörn och på Ingarö. Lösfynd har också gjorts på flera platser i Boo.

omkr. 1100 e Kr
Vid Siggesta, Värmdö, ligger en stor gård.

1200
Munkarna börja bränna kalk, bl.a. på Munkö vid Nämdö.

1323
Värmdö (Værmdø) skriftligt omtalat. Ting hålls på Värmdö tingsplats.

1390
Omtalas S:t Eriks och S:t Olofs sockenkyrka på Värmdö i en påvlig skrivelse.

1545
Boo doneras till Jacob Bagge, vars namn lever kvar i ”Baggensfjärden”.

1558
Hammarsmedja i bruk vid nacka ström. Gustav Vasas fiskefogde uppbar 2909 ”waal” tullströmming vid sommar- och höstfisket från tolv kronofiskeskär, nämligen: Svenska Höga, Gilöga, Nassan, Skaff, Björkeskär, Horstenn, Grönskär, Noghstenn, Ålarehampn, Grändh, Gunnarestenn och Wickstenn.

1560
Fanns på Värmdö endast ett säteri, Norrnäs. Vid mitten av 1600-talet hade siffran stigit till fyrtio.

1616
Jöns Olofsson i Sollenkroka ”upptäcker” Kanholmsleden över Gällnö port.

1629
Tjugoen kvarnar fanns i Värmdö skeppslag.

1638
Byggs landsvägar till Stockholm och en krog inrättas i Dalarö. Fastställdes taxor för dem som ”med båt till sjöss forsla vilja”. För båt med 2 st roddarhjon 20 öre/mil sommartid. För 2 passagerare var priset 12 öre styck. Vår och höst var taxorna högre. Roddarna var sammanslutna i ett särskilt privilegierat roddarlag.

1644
Ålderstyrmannen Johan Månsson utger sin ”Siö-Märkes Book Öfver Farwatnen inom Östersiön”.

1645
Huvudskärs kapell byggs.

1650
Började högmässan i skärgårdens kyrkor klockan 07.00 på morgonen.

1652
Riksdagen beslöt att bygga en krog i Djurö. Den låg ”där mäst alla farkoster för skeppledens krookhet skulld stadna och hampna måste”.

1669
En fyrbåk av trä uppförs av Johan van det Hagen vid Landsort (Öja).

1678
Ett fyrtorn av sten uppförs på Landsort. Ovanpå tornet stod en fyrpanna för stenkolseld. På Örskär uppfördes en träfyr, där fyrljuset förstärks med hjälp av speglar.

1679
Amiral Werner von Rosenfeldt får uppsikten över ”styrmännen i amiralitetet” och ”lotsmannaväsendet”. Kungl. Lotsverket börjar på allvar organiseras.

1683
Uppfördes Djurö kyrka. Carl Gripenhielm förordnas till direktör för lantmäteriet.

1694
Kapten Peter Gedda utför sjökort över Östersjön.

1699
Tullbesökaren Olof Knap tjänstgör i Baggensstäket. Därav benämningen ”Knapens hål”.

 

fortsättning följer…