Kalendarium för Nämdö

Här är Skärgårdsmuseets Nämdöfilials kalendarium för 2018. Platsen är Gamla Skolan i Sand om inget annat anges och det är fri entré. Frivilligt bidrag till verksamheten emottages dock med tacksamhet. Fler aktiviteter, klockslag och detaljinformation läggs till efter hand så titta hit ofta. Länkar till föregående års kalendarier finns längst ner på sidan.

Öppet

Mellan 30 juni och 5 augusti är Nämdöfilialen öppen dagligen kl. 13 – 16. I övrigt, se nedan.

Evenemang och guidade visningar

27 juli klockan 11–16: Nämdödagen
Under Nämdödagen håller vi marknad i tillägg till vad vi i övrigt har att erbjuda av utställningar, trädgårdskafé och museibutik.

4 augusti klockan 11–16: Hembygdens dag
För att fira Hembygdens dag blir det allsång i trädgården kl. 13.

Medlem i Föreningen Skärgårdsmuseet?

Då finns det fler intressanta datum här.

Kalendarier för år som gått

Nämdö 2011
Nämdö 2012
Nämdö 2013
Nämdö 2014
Nämdö 2015
Nämdö 2016
Nämdö 2017

Sidan reviderad 2018-01-06