Kalendarium för Nämdö 2020

Här är Skärgårdsmuseets Nämdöfilials kalendarium för 2020. Platsen är Gamla Skolan i Sand om inget annat anges och det är fri entré. Frivilligt bidrag till verksamheten emottages dock med tacksamhet. Fler aktiviteter, klockslag och detaljinformation läggs till efter hand så titta hit ofta. Länkar till föregående års kalendarier finns längst ner på sidan.

Öppet

Mellan 27 juni och 2 augusti är Nämdöfilialen öppen dagligen kl. 13 – 16. I övrigt, se nedan.

Evenemang och guidade visningar

Medlem i Föreningen Skärgårdsmuseet?

Då finns det fler intressanta datum här.

Kalendarier för år som gått

Nämdö 2011
Nämdö 2012
Nämdö 2013
Nämdö 2014
Nämdö 2015
Nämdö 2016
Nämdö 2017
Nämdö 2018
Nämdö 2019