Kalendarium för Nämdö

Öppettider och Evenemang 2022

Skärgårdsmuseets Nämdöfilial, Gamla Skolan, Sand, Nämdö (N 59° 10.926´E 018° 41.320´) Tel 0707 68 40 39

Fr.o.m. juli t.o.m. 7 augusti 2022 är Nämdöfilialen öppen dagligen kl. 13–16 (om ej annat ang.).

Fritt inträde. Frivilligt bidrag till verksamheten emottages med tacksamhet.

Evenemang och guidade visningar

Lördagen den 31 juli 2021 kl. 11-16

Medlem i Föreningen Skärgårdsmuseet?

Då finns det fler intressanta datum här.

Kalendarier för år som gått

Nämdö 2011
Nämdö 2012
Nämdö 2013
Nämdö 2014
Nämdö 2015
Nämdö 2016
Nämdö 2017
Nämdö 2018
Nämdö 2019
Nämdö 2020
Nämdö 2021